Ing. Oldřich Nožička

Daňový poradce č. 181

Vyřeším vaše starosti s daněmi a účetnictvím!

Zpracování mezd, evidence zaměstnanců

Opět jde o plné zajištění všech služeb souvisejících s touto agendou. Vy nám poskytnete pracovní smlouvy, platové výměry, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, měsíční podklady o docházce, prémiích, odměnách a pracovní neschopnosti. Vše ostatní už bude naše starost.

Co za vás zajistíme:

Zpracování mezd, evidence zaměstnanců - Ing. Oldřich Nožička
  • přihlášení nově vzniklého zaměstnavatele na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), na zdravotních pojišťovnách, k zákonnému pojištění zaměstnanců při úrazech a nemocích z povolání, k plátcovství daně z příjmů ze závislé činnosti
  • zaevidování osobních údajů v rozsahu dle zákoníku práce u nových zaměstnanců, přihlášení nových zaměstnanců k sociálnímu pojištění na OSSZ a ke zdravotnímu pojištění u jejich zdravotní pojišťovny, u zaměstnanců končících pracovní poměr jejich odhlášení
  • zpracování měsíčních mezd a výstupů z nich do účetnictví, vytvoření příkazů pro bezhotovostní výplaty zaměstnanců, pro odvody daně z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění, tvorba výplatních listin pro výplatu mezd v hotovosti, evidence dovolených u zaměstnanců
  • zpracování a podání měsíčních výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
  • po ukončení roku zpracování mzdových listů, zpracování a podání evidenčních listů důchodového pojištění