Ing. Oldřich Nožička

Daňový poradce č. 181

Vyřeším vaše starosti s daněmi a účetnictvím!

Orientační ceník účetnictví

U účetních prací jde pouze o základní cenové údaje pro níže uvedený maximální rozsah. Cena sjednaná ve smlouvě je vždy výsledkem dohody smluvních stran. Závisí na konkrétních podmínkách kontraktu, nicméně z údajů v ceníku vychází. (Ceny neobsahují DPH.)

Vedení daňové evidence

– paušál včetně zpracování a podání všech souvisejících daňových přiznání (do max. 50 řádků peněžního deníku měsíčně):

Neplátce DPH 1 800 Kč/měsíc
Čtvrtletní plátce DPH 3 000 Kč/měsíc
Měsíční plátce DPH 3 400 Kč/měsíc
Řádek deníku nad 50 položek 15 Kč

Vedení účetnictví

– paušál včetně zpracování a podání všech souvisejících daňových přiznání (do max. 100 řádků zápisů účetní operace MD/D v deníku):

Neplátce DPH 2 900 Kč/měsíc
Čtvrtletní plátce DPH 4 100 Kč/měsíc
Měsíční plátce DPH 4 500 Kč/měsíc
Řádek deníku nad 100 zápisů 25 Kč

Zpracování mezd, evidence zaměstnanců

– paušál včetně zpracování a podání všech souvisejících měsíčních i ročních hlášení finančnímu úřadu, OSSZ i zdravotním pojišťovnám, přihlášek a odhlášek zaměstnanců:

Zaměstnavatel 250 Kč/zaměstnanec/měsíc

Samostatně zpracovávaná daňová přiznání pro příležitostné klienty

– navýšení ceny oproti základu je závislé na složitosti daňové problematiky dle zadání klienta:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob od 1 000 Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob od 2 000 Kč
Přiznání k dani silniční (pro jedno auto) od 500 Kč
Každé další auto v přiznání k dani silniční 200 Kč
Přiznání k dani z nemovitých věcí od 1 000 Kč
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od 1 000 Kč

Zastupování příležitostných klientů na jednáních s finančními úřady a dalšími institucemi,
daňové poradenství:

Klient 500 Kč/hodina