Ing. Oldřich Nožička

Daňový poradce č. 181

Vyřeším vaše starosti s daněmi a účetnictvím!

Sociální a zdravotní pojištění

Fyzické osoby, které v předchozím roce vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, byť by to bylo jen po část roku, musí v daném termínu odevzdat přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a svoji zdravotní pojišťovnu. Povinnost platí i pro ty, kteří za loňský rok neměli žádné příjmy nebo měli příjmy do patnácti tisíc korun, a nemusí tedy podávat daňové přiznání. Splnění této povinnosti lze rovněž přenést na nás.

Vybaveni vaší plnou mocí vám:

Sociální a zdravotní pojištění - Ing. Oldřich Nožička
  • vyúčtujeme vámi zaplacené zálohy, vyčíslíme výši nedoplatku (a připravíme podklad pro jeho úhradu) nebo přeplatku na sociálním popř. zdravotním pojištění
  • vypočítáme novou výši záloh pro následující období
  • podáme za vás přehled na předepsaném tiskopisu (i elektronicky)
  • prověříme vyúčtování zaslané Okresní správou sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovnou
  • budeme ve vašem zastoupení řešit s těmito institucemi možné rozpory a nejasnosti
  • osoby nově zahajující podnikání přihlásíme k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
  • osoby, které přerušují nebo končí činnost, z pojištění odhlásíme