Ing. Oldřich Nožička

Daňový poradce č. 181

Vyřeším vaše starosti s daněmi a účetnictvím!

Daňové poradenství a daňová přiznání

Daňová přiznání stálým klientům zpracuji v rámci komplexních účetních služeb, příležitostným klientům dle výstupů z jejich účetnictví či daňové evidence nebo též z výstupů při použití výdajových paušálů fyzickými osobami. Je nezbytné, aby příležitostní klienti garantovali u svých podkladů jejich úplnost a předání v dostatečném předstihu před nejzazším termínem pro včasné podání přiznání.

U přiznání k dani z příjmů je možno využít prodlouženého termínu podání z důvodu zpracování a podání daňovým poradcem. Samozřejmostí je zastupování klientů při jednáních s finančními úřady.

Daňové poradenství a daňová přiznání - Ing. Oldřich Nožička

Druhy zpracovávaných daňových přiznání a hlášení:

  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
  • vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
  • přiznání k dani silniční
  • přiznání k dani z přidané hodnoty
  • výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty
  • souhrnné hlášení
  • přiznání k dani z nemovitých věcí
  • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí